• kids
  • Teens

Werkwijze

Aanmelding. U meldt zich aan door telefonisch contact op te nemen met onze receptie. Wij sturen u vervolgens een vragenlijst en nadat u deze hebt ingevuld en aan ons terug hebt gestuurd wordt door ons besproken of uw hulpvraag passend is bij onze praktijk. Vervolgens krijgt u bericht of uw aanmelding op onze wachtlijst staat.

Intake. U wordt uitgenodigd voor een intakegesprek van circa 90 minuten. Tijdens dit gesprek bespreekt u met de therapeut de behandeldoelen en het te volgen onderzoek- en behandeltraject. Uitkomst van het intakegesprek kan ook zijn dat wij u adviseren elders hulp te zoeken.

Onderzoek. In de regel volgen er na de intake een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek met onder meer zoals intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, dyslexieonderzoek etc.

Advies. Na de onderzoeksfase krijgt u van ons de behandeldoelen op basis van de onderzoeksresultaten.

Behandeling. De onderzoeksfase kan worden gevolgd door een therapeutische behandeling. De behandeling bestaat uit een van de door ons gehanteerde behandelmethoden.

Evaluatie. Tijdens en aan het eind van de behandeling vindt evaluatie plaats. In dit gesprek wordt er met de cliƫnt en/of de ouders gekeken naar de voortgang en effectiviteit van de behandeling.

Afsluiting. Aan het eind van de behandeling vindt een afsluitend gesprek plaats. Soms wordt hierbij afgesproken om na verloop van tijd een tweede afsluitend gesprek in te plannen.