Behandelaars

De praktijk is inmiddels flink gegroeid en bestaat uit een deskundig team van orthopedagogen en psychologen. Onze mensen worden daarbij ondersteund door een aantal assistenten.

Bij de praktijk werken diverse deskundige Gz-psychologen, Orthopedagogen, Kinder- en jeugdpsychologen, Psychotherapeuten en Klinisch psychologen. Zij houden zich voornamelijk bezig met onderzoek en behandeling bij kinderen, jeugdigen, (jong)volwassenen, hun ouders en gezinnen.

Registraties

Onze Gz-psychologen, Psychotherapeuten en Klinisch psychologen zijn opgenomen in het BIG-register, en in het bezit van een kwaliteitsstatuut. Alle behandelaars zijn geregistreerd bij NVO en/of NIP. 

Trudy in het Veld

Trudy in het Veld

Orthopedagoog en Gz-psycholoog, is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jongeren, adolescenten en studenten met problemen op vooral sociaal-emotioneel gebied. U kunt dan denken aan identiteitsproblemen, problemen met school of leren, depressiviteitsklachten, angsten en dwang, trauma’s, ouder-kind relatieproblemen. Behalve hulp aan jongeren biedt Trudy ondersteuning en advies aan ouders. Trudy hanteert verschillende therapievormen; gespreks- en gedragstherapie, cognitieve therapie (o.a. RET), Symbooldrama (geleide dagdroomtherapie) en EMDR, een vernieuwende therapie bij trauma’s, angsten en stress.

Karen Schinkel

Karen Schinkel

Gz-psycholoog en Psycholoog NIP, is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van jongeren, adolescenten en studenten met problemen op vooral sociaal-emotioneel gebied. U kunt dan denken aan identiteitsproblemen, problemen met school of leren, depressiviteitsklachten, angsten en dwang, trauma’s, ouder-kind relatieproblemen. Behalve hulp aan jongeren biedt Karen ondersteuning en advies aan ouders. Karen hanteert verschillende therapievormen; gespreks- en gedragstherapie, cognitieve therapie (o.a. RET) en EMDR, een vernieuwende therapie bij trauma’s, angsten en stress.

Heleen Grootscholten-Keijzer

Heleen Grootscholten-Keijzer

GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog en Orthopedagoog. Heleen biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren, hun ouders en aan volwassenen. Ze heeft ruime ervaring met onder andere angst-, dwang- en stemmingsklachten, autisme spectrum stoornissesn, AD(H)D, trauma en psychosomatische klachten. Heleen vindt het belangrijk om niet alleen te kijken naar de klachten die iemand heeft, maar ook aandacht te hebben voor de ontstaansgeschiedenis van een probleem. Zij streeft er naar de cliënt te bevestigen en te sterken in de eigen kracht binnen de persoonlijke relationele omgeving van gezin, vrienden, school en/of werk. Heleen hanteert als therapievormen; gespreks- en gedragstherapie, cognitieve-therapie (o.a. RET), ouderbegeleiding, Symbooldrama (geleide dagdroomtherapie) en EMDR.
Tony Bloemendaal

Tony Bloemendaal

Klinisch psycholoog en Gz-psycholoog, is als vrijgevestigd therapeut verbonden aan miSenso. Tony diagnostiseert en behandelt volwassenen. Zijn speciale interesse gaat uit naar trauma en complexe problematiek. Naast zijn werk als therapeut is Tony manager zorg en docent aan de opleiding voor gezondheidszorg- en klinische psychologie.
Lisette ten Oever

Lisette ten Oever

Orthopedagoog bij miSenso, voert diagnostiek en behandeling uit bij kinderen met problemen op met name sociaal-emotioneel gebied, zoals angsten en dwang, trauma's, ouder-kind problemen en andere ontwikkelingsproblematiek. Lisette hanteert als therapievormen: cognitieve gedragstherapie, gespreks- en gedragstherapie. Lisette is ook werkzaam als praktijk-assistent.
Diana Jansen

Diana Jansen

Diana Jansen, Psycholoog-NIP, biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders. Hierbij kan sprake zijn van problemen in de identiteitsontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, leerproblemen, angstklachten, trauma's, ouder-kind problemen en andere ontwikkelingsproblematiek. Diana zoekt samen met de cliënt naar diens kracht en (onbewuste) drijfveren, wensen en belemmerende overtuigingen. Zij hanteert als therapievormen: (oplossingsgerichte) gespreks- en gedragstherapie, Symbooldrama (geleide dragdroomtherapie) en ZKM (ZelfKonfrontatieMethode).
Bibi van Dijk

Bibi van Dijk

Forensisch orthopedagoog NVO en in opleiding tot orthopedagoog-generalist. Bibi biedt diagnostiek en behandeling aan kinderen en jongeren en hun ouders op met name sociaal-emotioneel gebied en bij gedrags- en ontwikkelingsproblematiek. Bibi vindt het belangrijk om systemisch te kijken en tevens naast het probleemgedrag ook te kijken naar iemands kracht, zodat ze samen met de cliënt stappen vooruit kan maken. Zij hanteert therapievormen als gespreks- en gedragstherapie, cognitieve-therapie en ouderbegeleiding.

Johanna Elenbaas

Johanna Elenbaas

Johanna Elenbaas, psycholoog binnen een traineeship bij miSenso, voert onder supervisie diagnostiek en behandeling uit bij kinderen met leerproblemen, problemen op sociaal-emotioneel gebied en andere ontwikkelingsproblematiek. Ze heeft met name ervaring met de behandeling en diagnostiek bij kinderen met dyslexie. Johanna hanteert als therapievormen: Cognitieve gedragstherapie en gespreks- en gedragstherapie. Johanna is ook werkzaam als praktijkassistente.