• kids
  • Teens

Kosten

Specialistische GGZ  wordt in principe vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. U dient dan wel een verwijsbriefje voor psychologische hulp van de huisarts of andere verwijzer te overleggen.

Basis GGZ  wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Ook voor Basis GGZ heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig.

Jeugd GGZ wordt sinds 1 januari 2015 vergoed door de gemeente waar het kind staat ingeschreven. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moeten wij uw zorgvraag aanmelden bij uw gemeente. Echter niet alle soorten zorg worden vergoed. Mocht er na het intakegesprek blijken dat er bij uw kind sprake is van een behandeling die niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan zal uw therapeut dit met u bespreken. U kunt er dan voor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Uiteraard gebeurt dit alleen na overleg en met uw instemming. 


Niet-vergoede zorg
  • IQ-test
  • Dyslexie onderzoek en behandeling
  • Opvoedingsondersteuning
  • Second opinion schooladvies 
Voor consulten niet-vergoede zorg brengt miSesno een tarief in rekening van €110,00 per uur. Een consult van een uur bestaat uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten bestemd voor voorbereiding, administratie en verslaglegging. 
De hulpverlening kan bestaan uit individuele therapie, geheel of gedeeltelijk psychologisch onderzoek, consult of ouderbegeleiding, gezins- of adviesgesprek. U maakt met uw hulpverlener afspraken over de hulpverlening die gewenst is.
Voor het uitwerken van de resultaten van diverse onderzoeksmiddelen zoals tests, vragenlijsten, etc. brengen wij 1 uur in rekening. Op verzoek kunnen de onderzoeksresultaten verwerkt worden in een rapport. Hiervoor wordt 2 uur in rekening gebracht.