• kids
 • Teens

Behandeling

De door ons gehanteerde behandelmethoden zijn onder meer:

 • Gesprekstherapie
 • Gedragstherapie
 • Cognitieve therapie
 • Symbooldrama (therapie met behulp van dagdromen)
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). 
  Therapie voor het behandelen van posttraumatische stressstoornissen
 • Dyslexiebehandeling
 • Dyscalculiebehandeling
 • Gezinsbegeleiding
 • Ouderbegeleiding